برکسیت؛ هشت طرح پیشنهادی جدید مجلس عوام برای خروج از بحران

 نظرها
برکسیت؛ هشت طرح پیشنهادی جدید مجلس عوام برای خروج از بحران
اندازه متن Aa Aa

پس از آنکه نمایندگان مجلس عوام چهارشنبه گذشته تمام پیشنهادهای خود را رد کردند، بار دیگر مجلس عوام دوشنبه در این باره بحث و تصمیم گیری جدیدی خواهد داشت. نمایندگان درباره هشت ماده پیشنهادی برای افزدون به آخرین توافق اخیربرکسیت بحث و رای گیری خواهند کرد.

حق خروج بدون توافق ایرلند شمالی

گزینه اول، حق خروج یک طرفه بریتانیا از طرح حمایت از مرزهای ایرلند است. این طرح را جان بارون، نماینده محافظه کار پیشنهاد کرده است. بر اساس این گزینه پیشنهادی، جمهوری ایرلند به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا مورد حمایت این نهاد است و با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مرزهای دو کشور شامل مقررات گمرکی می شود. ایرلند شمالی به عنوان بخشی از خاک بریتانیا هم مرز جمهوری ایرلند است. حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی پشتیبان خروج و عدم پذیرش طرح تبیین مرزهای جدید بین دوایرلند است.

خروج بریتانیا بدون توافق

گزینه دوم هم پیشنهاد نماینده محافظه کار مجلس عوام، جان بارون است. طبق این پیشنهاد بریتانیا حق دارد در دوازدهم آوریل آینده، کمتر از ده روز دیگر، اتحادیه اروپا را بدون توافق ترک کند. این پیشنهاد با وجود اینکه از سوی برخی از محافظه کاران و اعضای حزب کارگر در پارلمان مورد حمایت بود اما هفته گذشته تنها ۱۶۰ رای مورد نظر نمایندگان را جلب کرد.

پیشنهاد طرح ایجاد اتحادیه گمرکی

نماینده محافظه کار پارلمان، کن کلارک اعلام کرده است در توافق جدید پیشنهاد «ایجاد اتحادیه ثابت و جامع گمرکی» با اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قراربگیرد. این گزینه با اینکه در آغاز طرفدران چندانی نداشت اما به نظر می‌رسد امروز نمایندگان بیشتری را با خود همراه کند.

حضور بریتانیا در بازار مشترک اروپایی

پیشنهاد دیگر از سوی نیک بولز، از حزب محافظه کار و لوسی پاول، از حزب کارگر مطرح شده است. آنها خواستار ایجاد منطقه تجارت آزاد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا شده اند. این بدان معنی است که بریتانیا در بازار واحد باقی خواهد ماند و شهروندان بریتانیایی حق دارند آزادانه در قاره اروپا تجارت کنند. این گزینه چهارشنبه گذشته با رای گسترده نمایندگان مجلس عوام رد شد. ۲۸۳ نماینده به این طرح رای مخالف دادند.

هرگونه تصمیم باید از سوی شهروندان تایید شود

پیتر کایل، نماینده حزب کارگر پیشنهاد گزینه ای را داده است که بر اساس آن هر تصمیمی درباره برکسیت به رای و نظر مردم بریتانیا باز خواهد گشت. بسیاری از نمایندگان پارلمان از این طرح دفاع کرده اند. محبوبیت چنین طرحی بیش از همه طرح‌ها در وست مینیستر، ساختمان پارلمان در حال افزایش است. روز چهارشنبه ۲۶۸ نماینده پارلمان به این طرح رای موافق دادند که البته همچنان با اکثریت مواجه نشد و مورد تصویب قرارنگرفت. در واقع این گزینه برگزاری همه پرسی دوم را در اولویت دارد.

رای مردم برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا

این طرح، همانند پیشنهاد قبلی رای و نظر مردم را بر تمام تصمیم ها ارجح می داند اما پیشنهاد اصلی آن نه همه پرسی خروج و یا ماندن بلکه بررسی سوال خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا خواهدبود. دومینیک گریو و گراهام پی جونز دو نماینده محافظه کار و حزب کارگر این پیشنهاد را مطرح کردند.

تصمیم به تمدید فرصت از سوی پارلمان

براساس این پیشنهاد در صورتی که دو روز قبل از اجرای برکسیت، توافقی صورت نگیرد نمایندگان می توانند تصمیم به تمدید مذاکرات و یا لغو ماده ۵۰ بگیرند. اگر پارلمان هیچ پیشنهادی را تا پیش از تاریخ نهایی دوازدهم آوریل پیدا نکند نمایندگان می توانند بین عدم توافق یا لغو ماده پنجاه تصمیم گیری کنند. مشکل این طرح است که به نظر نمی‌رسد شورا و کمیسیون اروپا دیگر با درخواست تمدید مهلت از سوی بریتانیا موافقت کنند.

بازگشت به اتحادیه تجارت آزاد اروپایی

آخرین گزینه شبیه به گزینه چهارم می‌خواهد تا اتحادیه اروپا در اتحادیه تجارت آزاد اروپایی باقی بماند و تفاوت آن با پیشنهاد چهارم تنها باقی ماندن بریتانیا در بازار مشترک اروپایی است.

به کانال تلگرام یورونیوز بپیوندید