خبر فوری

خبر فوری

تازه‌ترین

Global Japan

ویدیوهای برتر

بازار بورس و سهام

Markets Data

شاخص بازار بورس

شاخص بازار بورسنامارزشتغییر خالص٪ تغییر
STXSTOXX50E3125.07+0.85-0.31
FTSEFTSE1006970.59+2.26+0.03
GDAXIGDAXI11136.20+0.34-0.62
CAC40CAC404867.78+0.15-0.17
SSMISSMI9011.41+0.55-0.14
SPXSPX2670.71+34.75+1.32
IRTSIRTS1171.09+0.33-0.45
NSQNSQ7157.23+72.77+1.03
DOWDJI24706.35+336.25+1.38
IBEXIBEX359053.80+0.30-0.17
N225N22520567.98+0.35-0.73
NYSENYA12151.77+157.23+1.31

کالاهای اقتصادی

انرژیارزشتغییر خالص٪ تغییر
BRENT Oil62.22-0.52-0.83
WTI Oil53.90+0.10+0.19
NYMEX3.24-0.25+0.09
metalsارزشتغییر خالص٪ تغییر
Gold1279.65+0.38-0.11
Platinum794+0-0.25
Silver15.211-0.016-0.11

دنيای تجارت

    اقتصاد واقعی

      هدف

        اخبار بیشتر بازرگانی