خبر فوری

خبر فوری

تازه‌ترین

Global Japan

ویدیوهای برتر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

بازار بورس و سهام

Markets Data

نرخ ارز

شاخص بازار بورس

شاخص بازار بورسنامارزشتغییر خالص٪ تغییر
STXSTOXX50E3058.53+12.59+0.41
FTSEFTSE1006778.11+74.06+1.10
GDAXIGDAXI10788.09+0.89-0.21
CAC40CAC404813.13+32.67+0.68
SSMISSMI8741.03+81.00+0.94
SPXSPX2633.08+0.87+0.33
IRTSIRTS1157.94+23.87+2.10
NSQNSQ6969.25+0.01+0.05
DOWDJI24388.95+0.72+0.24
IBEXIBEX358815.50+51.00+0.58
N225N22521678.68+177.06+0.82
NYSENYA11941.93+0.48+0.67

کالاهای اقتصادی

انرژیارزشتغییر خالص٪ تغییر
BRENT Oil61.40+1.34+2.23
WTI Oil52.13+0.64+1.24
NYMEX4.50+0.17+4.00
metalsارزشتغییر خالص٪ تغییر
Gold1248.56+10.15+0.82
Platinum797.25+2.74+0.35
Silver14.624+0.145+1

دنيای تجارت

    اقتصاد واقعی

      هدف

        اخبار بیشتر بازرگانی