خبر فوری

خبر فوری

تازه‌ترین

Global Japan

ویدیوهای برتر

بازار بورس و سهام

Markets Data

شاخص بازار بورس

شاخص بازار بورسنامارزشتغییر خالص٪ تغییر
STXSTOXX50E3305.73+0.67+0.83
FTSEFTSE1007207.59+0.72+0.01
GDAXIGDAXI11364.17+0.79+0.61
CAC40CAC405269.92+0.93+0.03
SSMISSMI9319.42+0.63+0.42
SPXSPX2800.71+0.17+0.90
IRTSIRTS1213.40+0.28+0.96
NSQNSQ7642.67+0.29+0.50
DOWDJI25502.32+0.19+0.77
IBEXIBEX359199.40+0.20+0.67
N225N22520980.91+0.43+0.99
NYSENYA12539.41+0.13+0.90

کالاهای اقتصادی

انرژیارزشتغییر خالص٪ تغییر
BRENT Oil66.68-0.35-0.52
WTI Oil58.97+0.01+0.68
NYMEX2.75-0.07+0.41
metalsارزشتغییر خالص٪ تغییر
Gold1316.4885+3.0905+0.24
Platinum850.4125+4.9125+0.58
Silver15.4788+0.0511+0.33

دنيای تجارت

    اقتصاد واقعی

      هدف

        اخبار بیشتر بازرگانی