خبر فوری

خبر فوری

کارت پرواز

برنامه «کارت پرواز» شما را به دنیای حمل و نقل هوایی می برد و از تازه ترین فناوریهای این حوزه برایتان می گوید.

با همکاری