خبر فوری

خبر فوری

ژاپن در جهان

ژاپن کشوری پیشگام در زمینه فناوری، در حال توسعه روابطش با کشورهای دیگر جهان است و طیف گسترده ای از مهارتها و تواناییهایش را در قالب طرحهای مربوط به سلامت، معماری و آموزش و پرورش با این کشورها سهیم می شود

با همکاری

بایگانی ژاپن در جهان