خبر فوری

خبر فوری

سرعت

«سرعت»، مجله هفتگی ما درباره ورزش های موتوری است. در این برنامه 45 ثانیه ای، شما را در جریان آخرین اخبار رقابت های فرمول1، موتو جی پی و رالی قهرمانی جهان قرار می دهیم. عشق به «سرعت»، وجه اشتراک دوستداران ورزش های موتوری است.

با همکاری

بایگانی سرعت