خبر فوری

خبر فوری

رآکتور هالدن نروژ به دلیل نشت رادیواکتیو بسته شد
نقص فنی در خلال پردازش سوخت در دهلیز رآکتور هسته ای هالدن در نروژ، منجر به نشت ید رادیواکتیو شد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش