خبر فوری

خبر فوری

نبض تجارت: استقلال اسکاتلند و جنبه های اقتصادی آن
اسکاتلند خواستار برگزاری دومین همه پرسی استقلال از بریتانیا شده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش