خبر فوری

خبر فوری

برنامه اراسموس اتحادیه اروپا برای مبادله کارآفرینان
برغم فناوریهای ارتباطات پیشرفته، راه اندازی یک کسب و کار کوچک و راهیابی به بازارهای بین المللی کار آسانی نیست. در این گزارش «دنیای تجارت» دیلک توپکارا را در برلین ملاقات می کنیم. او کارآفرین جوانی است
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش