خبر فوری

خبر فوری

آلماتی؛ آواهای رنگارنگ در جشنواره موسیقی «ستاره های آسیا»
شهر آلماتی در قزاقستان میزبان جشنواره موسیقی «ستاره های آسیا» بود. هنرمندان و خوانندگان جوان از کشورهای مختلف آسیایی در این جشنواره دو روزه درخشیدند
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش