خبر فوری

خبر فوری

جام لیور؛ از پیروزی تیم تنیس اروپا بر تیم جهان تا زوج «خبرساز» نادال و فدرر
تیم منتخب اروپا در اولین دوره رقابتهای «تنیس جام لیور» در پراگ، بر تیم منتخب جهان پبروز شد. این جام تنیس امسال برای اولین بار بین تیمی از شش تنیس
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش