خبر فوری

خبر فوری

شهر هوشمند و نسل پنجم ارتباطات سیار در اجلاس جهانی مخابرات در کره جنوبی
نسل پنجم ارتباطات سیار، شهرهای هوشمند و امنیت سایبری از مسائلی بود که امسال در نمایشگاه جهانی مخابرات در شهر بوسان در کره جنوبی درباره آن بحث شد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش