خبر فوری

خبر فوری

طراحی روباتهای زیر آبی خودسامان در تالابهای ونیز
دانشمندان اروپایی روباتهایی طراحی کرده اند که در سیستم ارتباطی و سخت افزار آن از الگوی رفتاری حیوانات الهام گرفته شده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش