خبر فوری

خبر فوری

چالشهای ماداگاسکار برای تولید برق
در حال حاضر تنها ۲۰ درصد جمعیت ماداگاسکار به شبکه برق سراسری دسترسی دارد. مقامات کشور می خواهند این میزان را تا
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش