خبر فوری

خبر فوری

فصل پر بار سونیا یونچوا، خواننده صدای سوپرانو
سونیا یونچوا، بتازگی نقش «فلوریا توسکا» را در اپرای «توسکا» اجرا کرده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش