خبر فوری

خبر فوری

چرا انسان به استفاده از جواهرات علاقه دارد؟
گرچه بسیاری از جانوران برای مقاصد مختلف از جمله جفت‌گیری یا قدرت‌نمایی سعی دارند خود را زیبا و جذاب جلوه دهند، اما انسان تنها جانداری است که از جواهرات برای آراستن خود استفاده می‌کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش