خبر فوری

خبر فوری

رونق اقتصادی ژاپن؛ زنان پیشرو در عرصه مدیریت
«علت موفقیتم این بود که زن هستم و بچه هم دارم و دوست ندارم مثل مردها ساعتهای طولانی و برای پست و مقام هم کار نمی
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش