خبر فوری

خبر فوری

درخشش بنژمن برنهایم با «نمورینو» در اپرای اکسیر عشق
بنژمن برنهایم، خواننده تنور فرانسوی با «اکسیرعشق» شروعی فوق العاده در اپرای وین داشت و نقشی جدید به رپرتوار خود افزود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش