خبر فوری

خبر فوری

طرح «ماسیلئو» در فرانسه؛ چگونه می‌توان از آب دریا برق تولید کرد؟‌
این پروژه ۷۵ درصد نیازهای انرژی این بخش از اروپا در مجاورت دریای مدیترانه را تامین می کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار اروپایی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش