خبر فوری

خبر فوری

ابتکارهای دانمارک برای ورود جوانان به بازار کار
جوانانی که پس از اتمام تحصیل مهارتی کسب نکرده‌اند، نمی‌توانند به‌راحتی وارد بازار کار شوند. گذراندن کارآموزی به‌ویژه برای آینده شغلی در عصر دیجیتال اهمیت زیادی دارد. جوانان دانمارکی از این نظر وضعیت خوبی دارند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش