خبر فوری

خبر فوری

معرفی هیات داوران بخش رقابتی جشنواره کن ۲۰۱۸
زنان در هیات داوران بخش اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۱۸ حضور پررنگ دارند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش