خبر فوری

خبر فوری

فشن شو معلولان در جمهوری دموکراتیک کنگو برای حذف محدودیت‌های روزمره
برگزارکنندگان این شو در پی آن هستند که با دایر کردن یک مرکز برای معلولان به آنها روش‌هایی برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی آموزش دهند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش