خبر فوری

خبر فوری

گامی نوین برای ساخت قطعه‌های داخلی هواپیما از الیاف کتان
جایگزین کردن تمامی قطعات هواپیما با قطعاتی از مواد طبیعی شاید چالش بزرگ پیش رو در آینده باشد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش