خبر فوری

خبر فوری

چگونه روبات اجتماعی به کسب و کار شما رونق می‌دهد؟
یک شرکت سوئدی بر اساس سال ها تحقیق در حوزه هوش مصنوعی اجتماعی، سیستم رابط جدیدی برای ارتباط بین انسان و کامپیوترساخته است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش