خبر فوری

خبر فوری

تغییرات آب و هوایی آوریل ۲۰۱۸؛ هوای تابستانی اروپا در فصل بهار
دمای هوا در آلمان به گرمترین سطح خود از سال ۱۸۸۱ میلادی رسید.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش