خبر فوری

خبر فوری

کاملترین نقشه آسمان؛ حاصل کار تلسکوپ فضایی گایا
«اطلاعات تازه گایا به ما می‌گوید رفتار ستارگانِ کمی دورتر از ما مطابق انتظار نیست. گردش آنها مختل شده است. چیزی در کهکشان ما مزاحمت ایجاد می‌کند.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش