خبر فوری

خبر فوری

موتوجی پی؛ مارک ماکز در فرانسه هم به روی سکوی نخست رفت
مارک مارکز اینک با ۳۶ امتیاز اختلاف نسبت به ماوریک وینالس اسپانیایی، نزدیک ترین تعقیب کننده اش در جدول کلی مسابقات فصل، به صدرنشینی ادامه می دهد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش