خبر فوری

خبر فوری

گزارش شاخص صلح جهانی: جهان در مقایسه با یک دهۀ گذشته ناآرام‌تر شده است
خاورمیانه و آفریقا عامل تحمیل هزینه‌ای معادل ۱۴.۸ هزار میلیارد دلار آمریکا بر اقتصاد جهانی معرفی شده‌اند؛ این در حالیست که کشورهای غربی بیش از همه از ناآرامی‌ها در این مناطق سود برده‌اند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش