خبر فوری

خبر فوری

زنجیرۀ انسانی ۲۰۲ کیلومتری استقلال‌طلبان در باسک اسپانیا
زمزمه‌های استقلال‌ طلبی باسک در حالی شنیده می‌شود که اسپانیا به دلیل تقویت دیدگاههای استقلال‌ طلبانه در منطقه خودمختار کاتالونیا، سالی پرتنش را پشت سر گذاشته است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش