خبر فوری

خبر فوری

کارت‌پستال از گرجستان؛ شهر سنگی واردزیا
شهر سنگی واردزیا شاهکار معماری گرجستان به شمار می آید. در این شهر در دل کوه دارای ۱۳ طبقه با ۶۰۰۰ اتاق است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش