خبر فوری

خبر فوری

گواتمالا، دروازه ورود به دنیای تمدن گمشده مایاها
خدای ذرت یکی از دو خدای کشاورزی در تمدن مایا بود. وجود این خدا، اهمیت این گیاه را در تمدن مایا نشان می‌دهد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش