خبر فوری

خبر فوری

برنامه اراسموس اروپا؛ دروازه ورود کارآفرینان جوان به بازار
میکائیل یونانی است و سه ماه در قالب برنامه اراسموس اروپا برای کارآفرینان جوان در یک بنگاه تجاری اسپانیایی دوره کارآموزی گذرانده بود. او پس از مدت کوتاهی توانست شرکت خودش را تاسیس کند. رمز موفقیت میکائیل چیست؟
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش