خبر فوری

خبر فوری

CHRYSTIA FREELAND
کریستیا فریلند: «دولت ما همواره از حقوق زنان در سطح بین‌الملل پشتیبانی کرده و ما نیز بارها دربارۀ حقوق زنان از جمله در عربستان سعودی سخن گفته‌ایم.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش