خبر فوری

خبر فوری

بحران یونان؛ چالش ها و راه حل های دولت برای ثبات و رشد اقتصادی
نخست وزیر یونان: «در سال ۲۰۲۱ به برخی اهدافمان در بخش های مختلف خواهیم رسید. اهداف و برنامه زمانبندی شده داریم که مردم می توانند کارایی دولت را بواسطه آن وارسی کنند. ما در برخی بخش ها ثبات نهادی داریم مثلا اگر سرمایه های بزرگی به یونان بیاید آنها رژیم مالیاتی ثابتی برای ۱۲ سال آینده خواهند داشت.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش