خبر فوری

خبر فوری

پایکوبی آرژانتینی‌های مخالف سقط جنین پس از تصمیم مجلس سنا
هم اکنون سقط جنین در این کشور به استثنای مواردی چون تجاوز جنسی و یا به خطر افتادن جان مادر، ممنوع است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش