خبر فوری

خبر فوری

سرگردانی کشتی‌های مهاجران در مدیترانه؛ هشدار برای اقدام فوری اروپا
در ماه‌های اخیر بسیاری از کشتی‌های باری یا تجاری که به مهاجران کمک کرده‌اند نیز مجبور شده‌اند برای روزها روی آب در انتظار بمانند تا درنهایت کشوری به آنها اجازه لنگر انداختن بدهد که این کار منجر به آسیب رسیدن به فعالیتهای تجاری و اقتصادی آنها شده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش