خبر فوری

خبر فوری

هنرنمایی یک شهروند آمریکایی-تایوانی در خیابانهای تایپه
ایزاک هو در فنون زیادی مهارت دارد؛ او کونگ‌فو را در معبد شائولین چین و آکروبات را در مدرسه‌های سیرک دانمارک و روسیه آموخته است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش