خبر فوری

خبر فوری

افزایش تخم‌گذاری لاکپشت‌ها در سواحل قبرس
شکار گستردۀ آنها باعث شده بود که در نیمه اول قرن گذشته میلادی نسل آنها رو به انقراض رود و از شمار بازگشت آنها به این جزیره برای تخم‌گذاری، بطور قابل توجهی کم شود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش