خبر فوری

خبر فوری

تأمین صلح و امنیت در کانون گفتگوی سران کشورهای حاشیه خزر
«دریای خزر جایگاه هم‌مرزی، همسایگی و دوستی است. هیچ کشور خارجی در این دریا پایگاه نظامی نخواهد داشت.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش