خبر فوری

خبر فوری

امیدهای تازه برای نجات دریاچه آرال
رؤسای جمهوری پنج کشور آسیای میانه دور هم جمع شدند تا برای حل چالش‌های زیست‌محیطی و اقتصادی هم‌پیمان شوند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش