خبر فوری

خبر فوری

روبات با حس بویایی که به آتش‌نشانان کمک می‌کند
مهمترین ویژگی این روبات ارزیابی خطرات در شرایطی است که به خاطر غلظت بالای دود ناشی از آتش سوزی، دید کافی وجود ندارد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش