خبر فوری

خبر فوری

تغییرات آب و هوای اوت ۲۰۱۸؛ خشکسالی و گرمای شدید تابستان در قاره سبز
ماه اوت امسال سومین ماه سال با دمای بسیار بالاتر از میزان میانگین بود اما میزان رطوبت در جنوب اروپا بیشتر از شمال قاره سبز بود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش