خبر فوری

خبر فوری

اتهام پولشویی علیه بزرگترین بانک دانمارک؛ مدیر عامل استعفاء داد
نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بانک «دانسکه بانک» مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو از طرق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات «مشکوک» قلمداد شده اند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش