خبر فوری

خبر فوری

«رابطه نوازنده با ساز، مانند رابطه دو انسان است»
لئونیداس کاواکوس ویولونیست مشهور سالهاست که با ویولن‌‌های دست‌ساز «استرادیواری» ساز می‌زند. رویای بیست و چند ساله او بالاخره محقق شده و او توانسته است بالاخره ویولنی را که بیش از ۳۰۰ سال از سن آن می‌گذرد، بدست آورد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش