خبر فوری

خبر فوری

بنزین در ایران؛ ارزان‌تر از اسپانیا و گران‌تر از فرانسه
بررسی نسبت قیمت بنزین به سرانه تولید ناخالص داخلی ۷۱ کشور جهان نشان می‌دهد که کمترین هزینه نسبی بنزین متعلق به کشور ونزوئلاست و بالاترین هزینه نسبی بنزین نیز از آن کشور سیرآلئون است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش