خبر فوری

خبر فوری

رمزگشایی از کنسرتو ویولن استراوینسکی؛ اجرای «سرزنده» نوازنده یونانی
نوای ویولن «لئونیداس کاواکوس» یونانی رنگ خاص خودش را دارد. تکنیک او بی عیب و نقص است. از نظر او که بیش از ۲۰ سال است کنسرتو ویولن استراوینسکی را اجرا می‌کند، آهنگساز روس «به آینده موسیقی نظر دارد اما تمام انرژی و قدرت آثار گذشتگان را در این اثر گنجانده است.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش