خبر فوری

خبر فوری

موتور کاوازاکی، فرمول ۱ یا جت اف ۱۶، کدامیک سریع‌ترند؟
به نظر شما بین این سه وسیله کدامیک زودتر از خط پایان گذشتند؟ ویدئوی این مسابقه عجیب را ببینید.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش