خبر فوری

خبر فوری

هشدار درباره بحران سلامت روانی پناهجویان در جزیره لسبوس یونان
کمیته نجات بین‌المللی: ۳۰ درصد پناهجویان جزیره موریا در جزیره لسبوس یونان اقدام به خودکشی کرده‌اند. این کمیته می گوید که پناهجویان اردوگاه موریا تحت فشار روحی عظیمی هستند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش