خبر فوری

خبر فوری

 برنج پیوندی مقاوم در برابر نمک؛ آفت‌کش بدون ضرر برای محیط زیست
حلزونهای طلایی که زمانی به عنوان حلزون بی خطر از آمریکای جنوبی به اسپانیا آورده شده بود امروز تبدیل به آفت شالیزارهای منطقه کاتالونیا شده است. زیست‌شناسان اروپایی چگونه با این آفت مقابله می‌کنند؟
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش