خبر فوری

خبر فوری

چرا احتمالا نامزد راست افراطی برزیل رئیس جمهور آیندۀ این کشور است؟
دیدگاههای جنجالی ژایر بولسونارو بی‌پاسخ نمانده است. مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در برزیل جنبشی اعتراضی را در مخالفت با او راه‌ انداخته‌اند که «او نه» یا #EleNao نام دارد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش