خبر فوری

خبر فوری

واسابی؛ گرانترین چاشنی غذاهای ژاپنی
هر کیلو از واسابی اعلا ۴۰۰ یورو فروخته می‌شود چراکه این محصول بسیار کمیاب بوده و تولید آن نزدیک دو سال زمان می‌برد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش